זמר ברימר נכסים בע”מ

פרויקט משרד במגדלי הארבעה ת"א
משרד השקעות
שטח: 250 מ"ר
מפקחת: יאנה צילמן
לקוח: זמר ברימר נכסים בע"מ
צילום: מושי גיטליס

זמר ברימר נכסים בע”מ