משרדי “בית אפקטיב”

משרדי “בית אפקטיב”

פרויקט משרדי “בית אפקטיב”:

מיקום: מגדל אלון 2, תל אביב
מעצב: Liron moran Interiors
שטח:400 מ”ר
ניהול פרויקט: רונן לוריא, מאור כספי.
קבלן: שיבולים בנייה ישראלית
צילום: מושי גיטליס

פרוייקטים נוספים

משרדי “razor labs”20200915153851
משרדי “גרא גרסנר”20200914163119
משרדי “תמר פטרוליום”20200913190052
משרדי חברת “נפתלי טורס”20200911190438
משרדי חברת “אשוחים”20200910181455
משרדי “Better Impression”20200910121607