משרדי בית אפקטיב

משרדי בית אפקטיב

פרויקט משרדי בית אפקטיב:

מיקום: מגדל אלון 2, תל אביב
מעצב: Liron moran Interiors
שטח:400 מ”ר
ניהול פרויקט: רונן לוריא, מאור כספי.
קבלן: שיבולים בנייה ישראלית
צילום: מושי גיטליס

פרוייקטים נוספים

משרדי פארגון20210211181315
משרדי עו”ד עופר שפירא20210211175743
משרדי עו”ד קציר אבן צור20210211174212
משרדי razor labs20200915153851
משרדי גרא גרסנר20200914163119
משרדי תמר פטרוליום20200913190052