משרדי חברת “אשוחים”

משרדי חברת “אשוחים”

משרדי חברת “אשוחים”:

מיקום: מגדל הכשרת הישוב, בני ברק.
מעצב: de studi
שטח:250 מ”ר
ניהול פרויקט: מאור כספי, רונן לוריא
קבלן:שיבולים בניה ישראלית
צילום: גדעון לוין

פרוייקטים נוספים

משרדי “razor labs”20200915153851
משרדי “גרא גרסנר”20200914163119
משרדי “תמר פטרוליום”20200913190052
משרדי “בית אפקטיב”20200912173911
משרדי חברת “נפתלי טורס”20200911190438
משרדי “Better Impression”20200910121607