משרדי חברת אשוחים

משרדי חברת אשוחים

משרדי חברת אשוחים:

מיקום: מגדל הכשרת הישוב, בני ברק.
מעצב: de studi
שטח:250 מ"ר
ניהול פרויקט: מאור כספי, רונן לוריא
קבלן:שיבולים בניה ישראלית
צילום: גדעון לוין

פרוייקטים נוספים

משרדי פארגון20210211181315
משרדי עו"ד עופר שפירא20210211175743
משרדי עו"ד קציר אבן צור20210211174212
משרדי razor labs20200915153851
משרדי גרא גרסנר20200914163119
משרדי תמר פטרוליום20200913190052