משרדי “qedit”

משרדי “qedit”

פרויקט משרדי “qedit”:

מיקום: נחמני 14, תל אביב
עיצוב: לימור אפרתי
שטח:200 מ”ר
ניהול פרויקט: רונן לוריא, מאור כספי
קבלן: שיבולים בנייה ישראלית
צילום: עוזי פורת

פרוייקטים נוספים

משרדי “razor labs”20200915153851
משרדי “גרא גרסנר”20200914163119
משרדי “תמר פטרוליום”20200913190052
משרדי “בית אפקטיב”20200912173911
משרדי חברת “נפתלי טורס”20200911190438
משרדי חברת “אשוחים”20200910181455