קומפלקס משרדים בית עפר

קומפלקס משרדים בית עפר

קומפלקס משרדים בית עפר:

מיקום נחמני 14, תל אביב
עיצוב: לימור אפרתי
שטח:200 מ"ר
ניהול פרויקט: מאור כספי, רונן לוריא
קבלן: שיבולים בנייה ישראלית
צילום: עוזי פורת

פרוייקטים נוספים

משרדי פארגון20210211181315
משרדי עו"ד עופר שפירא20210211175743
משרדי עו"ד קציר אבן צור20210211174212
משרדי razor labs20200915153851
משרדי גרא גרסנר20200914163119
משרדי תמר פטרוליום20200913190052