משרדי razor labs

משרדי razor labs

פרויקט משרדי razor labs:

מיקום: מגדלי WE, תל אביב
מעצבת: לימור אפרתי
שטח:1100 מ"ר
ניהול פרויקט: רונן לוריא, מאור כספי.
קבלן: שיבולים בנייה ישראלית.
צילום: מושי גיטליס

פרוייקטים נוספים

משרדי פארגון20210211181315
משרדי עו"ד עופר שפירא20210211175743
משרדי עו"ד קציר אבן צור20210211174212
משרדי גרא גרסנר20200914163119
משרדי תמר פטרוליום20200913190052
משרדי חברת נפתלי טורס20200911190438