משרדי תמר פטרוליום

משרדי תמר פטרוליום

פרויקט משרדי תמר פטרוליום:

מיקום: הרצליה
מעצב: de studio
שטח:170 מ"ר
ניהול פרויקט:רונן לוריא, מאור כספי.
קבלן: שיבולים בנייה ישראלית
צילום: גדעון לוין

פרוייקטים נוספים

משרדי פארגון20210211181315
משרדי עו"ד עופר שפירא20210211175743
משרדי עו"ד קציר אבן צור20210211174212
משרדי razor labs20200915153851
משרדי גרא גרסנר20200914163119
משרדי חברת נפתלי טורס20200911190438