משרדי “תמר פטרוליום”

משרדי “תמר פטרוליום”

פרויקט משרדי “תמר פטרוליום”:

מיקום:
מעצב: de studio
שטח:170 מ”ר
ניהול פרויקט:רונן לוריא, מאור כספי.
קבלן: שיבולים בנייה ישראלית
צילום: גדעון לוין

פרוייקטים נוספים

משרדי “razor labs”20200915153851
משרדי “גרא גרסנר”20200914163119
משרדי “בית אפקטיב”20200912173911
משרדי חברת “נפתלי טורס”20200911190438
משרדי חברת “אשוחים”20200910181455
משרדי “Better Impression”20200910121607